Предизвикай: Неоснователното обогатяване!

Предизвикай: Неоснователното обогатяване!

Категория:

25.20 лв.

Сборникът предлага резултата от общите усилия на своите автори да посрещнат предизвикателствата, които действащото законодателство и актуалната съдебна практика отправя към въпросите на неоснователното обогатяване.
Съставители: Стоян Ставру , Димитър Топузов ,Николай Павлевчев
Автори: Малина Новкиришка-Стоянова, Стоян Ставру, Александър Александров, Стефан Тихолов,Румен Неков, Николай Павлевчев, Васил Петров, Деян Драгиев, Атанас Петров, Андреан Славчев, Диана Асеникова, Делян Недев, Димитър Стоянов, Ивайло Малинов, Красимир Митев, Поля Голева, Бойка Чернева, Янаки Стоилов

Сборникът съдържа 17 статии, систематизирани в 5 тематични раздела, посветени на проблемите на неоснователното обогатяване, включително на историческите, общотеоретичните, частноправните и публичноправните аспекти на неоснователното обогатяване. По-голямата част от статиите бяха представени на проведената на 19.10.2018 г. конференция „Предизвикай: Неоснователното обогатяване!“, организирана от Професионален сайт „Предизвикай правото!“ и Съюза на съдиите в България.

Подобни книги