Sale!

Правен статут на администрацията на съдебната власт

15.30 лв.

Категория:

Представената на читателя монография е първата по рода си разработка, представляваща комплексно изследване в теоретичен и практически план на функционирането на администрацията на съдебната власт

Монографията е значима с определянето за първи път на понятието за съдебен служител като особена категория служител, както и с отграничението от останалите работещи в съдебната администрация служители.

Brand

Галина Николова