Понятието за място на стопанска дейност в международното и българското данъчно право

Понятието за място на стопанска дейност в международното и българското данъчно право

Категория:

14.40 лв.

Мястото на стопанска дейност е ключово при решаването на въпроса в коя държава юридическите лица следва да платят данък върху печалбата.
Глобализацията на икономиката, както и липсата на цялостно и детайлно изследване на това понятие в българската правна литература обуславят актуалността на настоящото издание. 

В книгата са разгледани както типичните, така и специфичните хипотези при определянето на мястото на стопанска дейност, като са взети предвид международните и националните нормативни актове, относими към темата.
Специално място е отделено на бъдещите тенденции в развитието на концепцията, с което разглеждането на темата придобива пълнота и завършеност.

Подобни книги