Поглед към Новото време (Европа през ХVІ-ХVІІІ век). Трето издание

Поглед към Новото време (Европа през ХVІ-ХVІІІ век). Трето издание

7.11 лв.

  • Предлаганият труд е опит да се поднесе синтезирано изложение върху историческото развитие на Европа през ХVІ, ХVІІ и ХVІІІ в. – период, за който информацията е недостатъчна, особено в сравнение с ХІХ и ХХ в. Отделено е внимание на редица процеси, бележещи хода на европейската цивилизация и до днес, които водят началото си от ранното Ново време. Акцентирано е върху бързия възход на Испания, Нидерландия, Франция, Англия, германските земи, като е отделено внимание и на началото на европеизацията на Русия и на раждането на САЩ.

Подобни книги