Парламентарното управление в България

Парламентарното управление в България

9.00 лв.

  • Книгата представлява сборник от статии, разглеждащи поредица от проблеми на националната ни конституционна система. Обединени са от стремежа към съвременна конституционноправна интерпретация на аксиологическите и институционалните проблеми на парламентарната демокрация в България.

Подобни книги