Новото данъчно законодателство през 2022 г. + достъп до сайт

Новото данъчно законодателство през 2022 г. + достъп до сайт

43.20 лв.

Всичко за новата данъчна рамка през 2022 година.

Автори и съставители: Велин ФИЛИПОВ, д.е.с., Евгения ПОПОВА, Ивайло КОНДАРЕВ, Александър РАКОВ, Асен АСЕНОВ, Проф. д-р Ганета МИНКОВА, Николай РИЗОВ

Книгата съдържа:

  • осъвременените текстове на основните данъчни закони;
  • подробни и задълбочени коментари и разяснения по промените в данъците за 2022 година;
  • експертни решения и примери от счетоводната и данъчната практика.

На сайта са достъпни:

  • всички нормативни актове на данъчното законодателство;
  • спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане;
  • подбрани решения на Съда на Европейския съюз и на Върховния административен съд;
  • важни писма и указания на Националната агенция за приходите;
  • данъчен календар за 2022 година и друга полезна информация.

За да е актуално и полезно на своите читатели, изданието изчака и включва всички промени в данъчното законодателство към 4 март 2022 г.

Целева аудитория:  Счетоводители, финансисти, данъчни експерти, юристи, управители на търговски дружества, ръководители на специализирани държавни органи и на организации с нестопанска цел, данъкоплатци.

Подобни книги