Нормотворческата компетентност на Европейския съюз и основната процедура за нейното осъществяване след Договора от Лисабон

Нормотворческата компетентност на Европейския съюз и основната процедура за нейното осъществяване след Договора от Лисабон

16.11 лв.

  • Книгата съдържа първото цялостно самостоятелно българско изследване на въпросите за организацията и протичането на обикновената законодателна процедура след Договора за реформи от Лисабон и представлява разгърнат и относително изчерпателен анализ на проблематиката, посветена на нормотворческата компетентност на ЕС. Анализирани са европейският интеграционен процес от Декларацията на Моне до Договора от Лисабон и отражението, което последният има върху ЕС.
  • Книгата притежава широка практическа значимост, произтичаща от изграждането на цялостни и завършени научни постановки за обикновената законодателна процедура.
  • Целевата аудитория на книгата са както практикуващите юристи и студентите, занимаващи се с право на ЕС, така и всички граждани. Книгата може да бъде използвана като своеобразно теоретично обосновано ръководство за правилата, по които се развива обикновената законодателна процедура в ЕС.

Подобни книги