Необходимо съдържание на индивидуалния трудов договор

Необходимо съдържание на индивидуалния трудов договор

20.70 лв.

„Необходимо съдържание на индивидуалния трудов договор“ – издание от 2021 г. на доц. Нина Гевренова

Настоящият труд разглежда основния въпрос, който стои пред страните, решили да сключат трудов договор, а именно – какво трябва да съдържа той. Изложението аргументирано анализира кои от посочените в чл. 66, ал. 1 КТ реквизити са задължителни за договаряне, за да бъде договорът трудов по характер и дава практически съвети какво може да се договаря, как да се променя и какви са последиците от недоговарянето и от недействителността на съответния елемент. То се основава на разбирането, че института на необходимото съдържание на трудовия договор се нуждае от прочит, който не само теоретично, но и практически отчита връзката между договарянето и определянето на съдържанието на основните трудови права и задължения.

С оригиналното си тълкуване на необходимото съдържание и предложенията за промени в законодателството, от една страна, и с анализа на съдебната и работодателска практика, настоящото издание представлява безценен наръчник за юрисконсулти, HR-и и всеки, който изготвя трудови договори.

Подобни книги