Настаняване на дете извън семейството

Настаняване на дете извън семейството

26.91 лв.

Монографията съдържа цялостен анализ на настаняването извън семейството.

Предмет на изследването са предпоставките за извършване на настаняване, видовете настаняване, производството по настаняване, прекратяването на настаняването, отделните видове основания за прекратяване на настаняването извън семейството, редът, по който се прекратява настаняването, и неговите последици.

Подобни книги