Наказателно право. Теоретични въпроси и съдебна практика

Наказателно право. Теоретични въпроси и съдебна практика

10.80 лв.

Книгата се дели на две части. Първата част е посветена на теоретични въпроси на наказателното право. Акцентира се върху двата основни проблема, които стоят пред законодателя при наказателното нормотворчество – криминализация на деянията и диференциация на наказателната отговорност.
Във втората част се разглеждат някои по-важни понятия на наказателното право. Теоретичните положения се поясняват посредством принципни решения на ВКС по Наказателни дела. Анализира се и съдебната практика относно съучастието в престъпление като най-сложен институт на наказателното право.

Подобни книги