Международно разследване. Актове на ЕС. Том първи

Международно разследване. Актове на ЕС. Том първи

7.20 лв.

 • Конвенция за правата на човека и основните свободи
 • Европейска конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси
 • Европейска конвенция за екстрадиция
 • Европейска конвенция за международно признаване на присъди
 • Европейска конвенция за обмен на правна информация между държави
 • Европейска конвенция за трансфер на производства по наказателни дела
 • Конвенция съставена от съвета в съответствие с член 34 от договора за европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите – членки на Европейския съюз
 • Конвенция относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление
 • Конвенция за международен достъп до правосъдие
 • Конвенция за предаване на лица, осъдени на лишаване от свобода, за изтърпяване на наказанието в държавата, чиито граждани са
 • Конвенция за преследване на търговията с хора и експлоатацията на чужда проституция
 • Конвенция за трансфер на осъдени лица
 • Наказателна конвенция относно корупцията
 • Гражданска конвенция за корупцията
 • Конвенция за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки
 • Европейска конвенция за борба с тероризма и др.
 • Допълнителни протоколи към конвенциите
 • Въведение и съставителство – Радостин Беленски

Подобни книги