Международният наказателен съд: учредяване и допълваща юрисдикция

Международният наказателен съд: учредяване и допълваща юрисдикция

12.60 лв.

На 1 юли 2002 г. влиза в сила Римският статут на Международния наказателен  съд и поставя началото на постоянно действащото международно наказателно правосъдие. Обсъждането на възможностите за създаване на международен наказателен съд отнема десетилетия и през този период въпросът за юрисдикцията му остава един от основните и ключови проблеми, по които постигането на съгласие между държавите изглежда невъзможно. Идеята задопълващата юрисдикция на МНС има фундаментален характер и решаващо значение за решението на държавите да създадат нов международен съд с толкова специфична компетентност.

Макар на пръв поглед въпросът за юрисдикцията на МНС да изглежда ясен, на практика той се оказва далеч по-сложен и спорен от очакваното. Учредяването на Международния наказателен съд е сериозен пробив в схващането, че физически лица не могат да бъдат субекти на международното право. Въпросът, който и понастоящем остава отворен, е до каква степен МНС ще допринесе за постигане на основната цел на международното наказателно правосъдие: премахване на безнаказаността.

Подобни книги