Sale!
,

Mеждународната организация на труда и България – 100 години и занапред

18.00 лв.

Обръщение от Гай Райдер, генерален директор на Международната организация на труда Приветствие от ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д. ф. н. Анастас Герджиков Приветствие от управителя на Националния осигурителен институт Ивайло Иванов Приветствие от президента на Конфедерацията на независимите синдикати в България Пламен Димитров Приветствие от декана на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Даниел Вълчев МОТ и държавите членки – общи въпроси Васил Мръчков Нормотворческата дейност на МОТ и България през изтеклите 100 години Ирена Илиева Международната организация на труда – дълготрайност и ценности в контекста на правото на международните организации Пламенка Маркова Нормотворческата дейност на МОТ в условията на глобализация Кванг-Таек Лии МОТ и Корея Мария Минчева България и 100-годишнината на МОТ – достижения, предизвикателства и възможности Светлана Головина Конкретизиране на основните принципи и права в областта на труда в законодателството на Руската федерация Мария Чочова Конвенциите на МОТ в практиката на Конституционния съд на Република България Емил Мингов За субективния характер на социалните права Ивайло Стайков Общопризнатите принципи и норми на международноправното регулиране на труда Димитър Бранков Основни позиции на Българската стопанска камара за започване на обществени дебати за съществени промени в Кодекса на труда Ярослава Генова Препоръката за заетост и достоен труд за мир и устойчивост и българското общество и право – тест за съвместимост Анжелика Ясинская-Казаченко Институционалният опит на фабричната инспекция на труда за създаването на Международната организация на труда Индивидуални трудови правоотношения Паунита Петрова Ролята и значението на МОТ и нейните актове в цялостната система на международноправна защита на социалните права