Sale!
,

Медийно аудио-визуално право

22.50 лв.

Учебникът “Медийно аудио- и аудиовизуално право” анализира основните институти на медийното аудио- и аудиовизуално право – програма, каталог, предаване, реклама, спонсорство, позициониране на продукти, радио- и телевизионен пазар. Разглежда правния статус на доставчиците на медийни услуги и дискутира средствата за принудително въздействие на Съвета за електронни медии при осъществяването на надзорната дейност. Съществено място е отредено на съдебната практика, натрупана в периода 2001 – 2014 г., която тълкува опита на надзорния орган по прилагане на Закона за радиото и телевизията. Има интердисциплинарен характер и използва понятийния апарат както на правото като наука, така и на обществените комуникации. Учебникът е предназначен за специалистите по прово, масови комуникации, продуцентство, журналистика и връзки с обществеността.

Brand

Райна Николова