КРАТЪК КУРС ПО ВЕЩНО, ОБЛИГАЦИОННО И СЕМЕЙНО ПРАВО

КРАТЪК КУРС ПО ВЕЩНО, ОБЛИГАЦИОННО И СЕМЕЙНО ПРАВО

13.50 лв.

Настоящият “Кратък курс по вещно право, облигационно и семейно право” е предназначен за курсантите и студентите от Академията на МВР, изучаващи едноименната дисциплина, както и за студенти от икономически и други специалности, които изучават посочените правни дисциплини. В съответствие с учебния план на Академията на МВР се предполага, че курсантите и студентите имат познания по Гражданско право – обща част, преди да започнат да изучават вещно, облигационно и семейно право. В изложението са разгледани някои основни институти от дяловете от специалната част на гражданското право – вещно, облигационно и семейно право, които се съдържат в учебната програма на посочената дисциплина (вещ, вещни права, владение, договор, неизпълнение на договора, брак, развод, родителски права и задължения и други). Темите са систематизирани и поднесени в удобен за студентите вид на достъпен за тях език. В края на курса е посочена препоръчителната литература.
Учебникът е резултат от дългогодишната преподавателска работа на автора в областта на частноправните дисциплини. Изказвам своята благодарност на проф. д-р Златка Сукарева за направените забележки, които допринесоха за подобряване на съдържанието му.

Подобни книги