Конституционализъм и демокрация

Конституционализъм и демокрация

Категория:

13.50 лв.

Между върховенството на правото и възхода на популизма в България (2001 – 2010). Даниел Смилов е доцент в катедра “Политология” на Софийския университет “Св. Климент Охридски” и програмен директор в Центъра за либерални стратегии. Неговите изследователски интереси и публикации са в областта на сравнителното конституционно право в политически контекст, партийното финансиране, както и популистките тенденции в съвременната политика. Даниел Смилов има два доктората. Първият (SJD) e от Централноевропейския университет и представлява сравнителен анализ на нормативната регулация и практиката в партийното финансиране (1999). Вторият (DPhil, Oxon) е от Оксфордския университет, Великобритания, и разглежда дейността на конституционните съдилища (със специален фокус върху българския Конституционен съд) като интерпретатори на Основния закон и ключови участници в системата на разделение на властите (2003). Специализирал е във водещи световни университети като Калифорнийския университет, Бъркли, и Европейския висш институт във Флоренция. Даниел Смилов е автор на множество академични текстове и изследвания; освен това публикува политически анализи в българската преса.

Подобни книги