Конституиране на представителното управление в България

Конституиране на представителното управление в България

Категория:

22.50 лв.

Изследването представлява опит за формулиране на конституционния фундамент на съвременното представително управление. В него са анализирани теоретичните, сравнителноправните и националните проблеми на политическото представителство, изследвани са неговата същност, историческо развитие, предимства и недостатъци. Самостоятелно внимание е отделено на различните конституционни модели на избирателни системи, партийни системи и представителни събрания. Разгледани са историята, действащата правна уредба и актуалният дебат за представителното управление в България.
Книгата е предназначена за юристи, както и за всеки, които се интересува от правните средства за рационализиране на съвременната представителна демокрация и предизвикателствата, пред които тя е изправена.

Подобни книги