Коментар на Кодекса на труда

Коментар на Кодекса на труда

13-то издание

АНАЛИЗ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА

  • Кодекса на труда с всички негови изменения и допълнения
  • правилниците и наредбите по неговото прилагане с техните актуални текстове

СИНТЕЗ И КРИТИЧЕН ПРЕГЛЕД НА

  • новата съдебна практика и практиката на Конституционния съд
  • новата практика на Министерството на труда и социалната политика
  • становища в доктрината, с които е допълнено и обогатено изданието до 1 септември 2021 година

Подобни книги