Иван Вазов като съдия

Иван Вазов като съдия

Категория:

12.60 лв.

Автор: Никола Саранов. Встъпителният очерк за проф. Саранов, както и за книгата, е на проф. д-р Веселин Вучков.

Книгата описва интересния период от живота на писателя Иван Вазов, когато работи като съдия в гр. Берковица през 1879–1880 г. Представени са съдебните казуси, решени от съдията Вазов, както и хората и събитията, които ще намерят място по-късно в неговата литература. Автор на книгата, писана през 1943 г., е проф. Никола Саранов – титуляр на дисциплината Наказателен процес в Софийския университет до 1944 г. Встъпителният очерк за проф. Саранов, както и за книгата, е на проф. д-р Веселин Вучков.

Подобни книги