Гражданското участие в конституционната демокрация. Публичноправни перспективи

Гражданското участие в конституционната демокрация. Публичноправни перспективи

16.20 лв.

Изследването на гражданското участие и пряката демокрация има за цел както да информира за различните форми и процедури, така и да мобилизира и консолидира подкрепа за запазване и развиване на ценностите и принципите на конституционната демокрация. Книгата ще представлява интерес за юристи, политолози, социолози, представители на институции и на гражданското общество, както и за всеки свободен, активен и критично мислещ гражданин.

Подобни книги