Гражданско право на Република България. Обща част. Дял I

Гражданско право на Република България. Обща част. Дял I

16.20 лв.

Второ издание. Основно преработено и допълнено

НОВА РЕДАКЦИЯ – Огнян Герджиков

Подобни книги