Досъдебното производство по НПК. Теория и практика

Досъдебното производство по НПК. Теория и практика

31.50 лв.

Новите принципи на Наказателния процес

Обвиняем

Защитник и повереник

Мерките за процесуална принуда

Доказването

Новите идеи на организация на досъдебната дейност

Образуване на досъдебното производство

Привличане на обвиняем

Предявяване на постановлението за привличане на обвиняем

Действия преди предявяване на разследването

Предявяване на разследването

Заключението на разследващите органи

Действия на прокурора след завършване на разследването

Завършване на разследването. Обвинителен акт

Връщане на делото за доразследване

Прекратяване на наказателното производство

Спиране на наказателното производство

Сроковете на досъдебното производство

 

Подобни книги