Договорът. Практическо ръководство за търговски и граждански договори

Договорът. Практическо ръководство за търговски и граждански договори

76.50 лв.

8 издание.
Актуализираното осмо издание на книгата (към януари 2024 г.) предлага на читателите над 120 примерни образци на граждански и търговски договори: за опрощаване на задължение, за поръчителство, търговски залог, рамков договор за продажба, продажба при общи условия, наем, гражданско дружество, аренда, лизинг, търговско представителство, заем, влог, изработка, услуга, поръчка, консигнация, превоз, стоков контрол, факторинг, спогодба, договор за дистрибуция, договор за управление, лицензионен договор, спедиционен договор, търговско посредничество, цесия, предварителен договор, встъпване в дълг, прихващане, лицензия на търговска марка, продажба на акции, договор за управление с прокурист, договор за изработване на уебсайт, договор за франчайзинг и още много други.

В повечето случаи са дадени по няколко разновидности на съответния вид договор, например: договор за изработка – общ вариант, договор за изработка – опростен вариант, договор за изработване на рекламни материали, договор за строителство, договор за извършване на строително-ремонтни работи, договор за изработка на уебсайт, седем вида договори за извършване на възмездна услуга. Примерните образци представляват готови проекти за договори, при изготвянето на които са отчетени изискванията на закона. Те могат да се използват в предложения вид, като се попълнят конкретните данни, или да се преработят частично с оглед на конкретния случай.

Книгата съдържа и обща част относно “договорното право”, написана на достъпен и за неюристи език, както и описание, коментар и конкретни практически съвети за всеки вид договор, съответно за правата и задълженията, които произтичат от него.

Захари Торманов има докторска степен по право, доцент е по търговско и гражданско право в УНСС. Декан на Юридическия факултет на УНСС за мандат 2019 – 2023 г. От 1996 г. е вписан като адвокат и развива активна консултантска дейност.

Подобни книги