Договор за дарение

Договор за дарение

11.25 лв.

  • В книгата се изясняват различни страни на договора за дарение: сключване на договора, кой може да дарява, на кого може да се дарява, колко може да се дарява, разликата между дарени и изпълнение на нравствен дълг, форма на договора при различните способи за даряване, дарения с тежест, непреки дарения, дарения между съпрузи и др. разглеждат се основанията за отмяна на извършеното дарение, както и последиците от отмяната.

Подобни книги