Sale!
,

Данъчната ревизия

7.20 лв.

Здравко Славчев е възпитаник на Юридическия факултет и Факултета по Журналистика и масова комуникация на СУ. Асистент е по данъчно и финансово право.

Книгата съдържа:

  • Общо за данъчната ревизия
  • Характеристика на данъчната ревизия. Видове ревизии
  • Съотношение между данъчна ревизия и данъчна проверка
  • Особености на сроковете при данъчната ревизия
  • Актове, съставяни в ревизионното производство
  • Правно действие на невлязъл в сила ревизионен акт
  • Данъчна ревизия за задължения към общински бюджет