Sale!
,

Българско-английски наръчник за международно правно сътрудничество по наказателни дела

13.50 лв.

Съдържание

І. Форми на международно провно сътрудничество – сравнение
ІІ. Приложими правила – вътрешни и международни
ІІІ. Екстрадиция
ІV. Трансфер на наказателно производство
V. Признаване и изпълнение на чуждестранно съдебно решение (присъда)
VІ. Трансфер на осъден чужд гражданин (затворник)
VІІ. Мерки и временно задържане
VІІІ. Следствена или съдебна поръчка
ІХ. Съвместен екип за разследване
Х. Връчване на процесуални документи в чужбина
ХІ. Арабско-български-английско-руски речник
Библиография

Brand

Антон Гиргинов Ралица Войнова