Авторски и изпълнителски права в театъра

Авторски и изпълнителски права в театъра

Монографията е предназначена за всички които работят в сферата на интелектуалната собственост – специализирани адвокати, юристконсулти, артмениджери, театрални творци (режисьори и актьори), продуценти и администратори, както и за студенти изучаващи авторски и сродни права в юридическите факултети и ВИТИЗ.

Подобни книги