Актуални въпроси на касационното производство

Актуални въпроси на касационното производство

3.60 лв.

Тълкувателно решение №1/2001 г. ОСГК ВКС и Тълкувателно решение №2/2004 г. ОСГК и ОСТК ВКС с коментар на проф. д-р Огнян Стамболиев.

Подобни книги