102 решения на ВАС по данъчни и митнически дела

102 решения на ВАС по данъчни и митнически дела

14.40 лв.

  • Сборникът включва три части – въведение, решения на ВАС по данъчни и митнически дела и предметен показалец. Въведението не анализира практиката на ВАС по данъчни дела, а цели чрез историческа ретроспекция да представи динамично променящата се през последните години данъчна нормативна уредба, като за изходна база е взето законодателството към 1992 г. Самите решения на ВАС са подредени в сборника в зависимост от това дали законът, който е приложен, е материален или процесуален.

Подобни книги