Всичко за работното време, почивките и отпуските

Всичко за работното време, почивките и отпуските

32.40 лв.

Книгата предлага:

– изчерпателни коментари по правния режим на работното време, почивките и отпуските.

– актуални писма на Министерството на труда и социалната политика и на ИА “Главна инспекция по труда”.

– експертни отговори на десетки въпроси от практиката.

– набор от приложни документи по организацията на работното време, почивките и отпуските- нормативната уредба на работното време, почивките и отпуските по Кодекса на труда.

Подобни книги