Sale!
,

Вменяемост и невменяемост

18.00 лв.

С нескромно амбициозната цел чрез професионалната помощ и съдействие на преподаватели от юридическите факултети в страната ВКС  представя на всички заинтересувани практиката на Върховния съд и на Върховния касационен съд, постановена в периода 1968–2015г., анализирана през научната мисъл на водещи български учени.

Поредицата ще бъде от значение за българските съдии и другите правоприлагащи органи, които трябва да гарантират на обществото еднакви стандарти при осъществяване на правосъдието, на всички адвокати, осъществяващи правна помощ по наказателни дела, на гражданите, които защитават свои права и законни интереси, на законодателя, доколкото от всяко издание могат да произтекат нужди от промяна на конкретни разпоредби на Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс или да бъдат предложени конкретни формулировки за бъдещи законови текстове. Надявам се изданията да бъдат полезни и на студентите по право, които да бъдат улеснени в обучението си чрез събирането в едно на теорията и практиката относно определен институт на правото.