Вертикални споразумения. ЕС – България

Вертикални споразумения. ЕС – България

187.20 лв.

Изданието съдържа правен анализ и практически правни съвети във връзка с конкурентните правила на ЕС, приложими към споразуменията за дистрибуция, които попадат във и извън обхвата на Регламент 330 / 2010 и Регламент 461 / 2010. Анализът на конкурентното право на ЕС е допълнен с анализ на националните конкурентни правила и поради това, че те често са тясно свързани с анализа на конкурентното право, с правилата на гражданското и търговското право, приложими към споразуменията за дистрибуция в България.

Тази книга е част от един истински паневропейски проект. За нейна основа служи по-пространната монография, публикувана от “Oxford University Press” под заглавието “Vertical Agreements in EU Competition Law” (“Вертикални споразумения в конкурентното право на ЕС”). Тази монография е притегателният център на мрежа, състояща се от серия национални издания, публикувани на съответните национални езици. Настоящата книга е едно от тях, а съавтор от българска страна и преводач е Иван Маринов (“Делчев и партньори”).

Целият проект и българската книга като част от него са представени на 3 май 2018 г. в Брюксел на специално събитие, открито от белгийския министър на правосъдието в присъствието на над 300 гости и с участието на всички автори и представители на Европейската комисия (в това число Lucas Peeperkorn, Principal Expert in Antitrust Policy, European Commission – DG Competition – като key note speaker).

Подобни книги