Увод в юридическата психология

Увод в юридическата психология

Категория:

27.00 лв.

В настоящия труд авторът проправя пътя на нови идеи в теорията, методологията и методиката на психологическите изследвания на сложните проблеми в правото и приложението им е юридическата и социалната практика. Димитър Киров предлага на читателя задълбочен психологически анализ на субектите на правораздаването – подсъдим, адвокат, следовател, съдия, прокурор, свидетели и т.н., и на възникващите взаимоотношения между тях в процесите на предварителното следствие, на съда, на живота в условията на изолация в затвора, на адаптацията на освободения, изтърпял наказанието си, субект. Лайтмотив в книгата е идеята, че в своята дейност изобщо, а в това число и в правото, човек участва не само със своите знания и подготовката си, получени в учебните заведения и чрез самоподготовка, с професионалния си опит и придобити умения, но и със своите психически процеси, състояние и качества, със своя темперамент, характер и възпитание.

Изучаването на тези психически прояви и черти на личността в процеса на дейностите – на труда в правото, доскоро обект на общата психология, сега вече е предмет на една нова специализирана област на знанието, на една по същество нова гранична научна дисциплина – юридическа психология.

Подобни книги