Данък добавена стойност във въпроси и отговори

Данък добавена стойност във въпроси и отговори

39.60 лв.

Книгата предлага цялостно, задълбочено и изчерпателно знание по материята на ДДС. Разработени са експертни отговори на десетки въпроси от практиката, свързани със съдържанието и прилагането на нормативната уредба.

Публикувани са актуални и важни указания на Националната агенция за приходите по значими и общовалидни въпроси.

За удобство на читателите са включени и актуалните нормативни текстове на ЗДДС и ППЗДДС.

Подобни книги