Субективно право и правна свобода

Субективно право и правна свобода

Категория:

13.50 лв.

От класическите основи до съвременните проблеми през призмата на българската правна теория.

Във времето, в което живеем, е по-скоро неясно нито какво представлява либерализмът, нито какъв е смисълът от тази политическа и правна идеология. Това, което днес се вижда на обществено-политическата сцена, прилича повече на картина на Салвадор Дали, произведена в състояние на трансцендентност на човешкото съзнание. Ефектът от нея е, че голяма част от обществото, неразбирайки сюрреализма, се опитва да го заклейми и да се върне в миналото, където той не съществува. Друга част, заслепена от гениалността на автора, забравя, че гледа изкуствено създаден образ, а не живата реалност. Верният път напред едва ли се намира в перспективата на която и да е от тези две гледни точки. Въпреки че тази книга не си поставя за цел да предложи подходяща перспектива в това отношение, тя би могла да помогне на читателя да се ориентира в многообразието от идеи относно възникването, развитието и практическото приложение на две от фундаменталните категории в правния ред на либералното общество от епохата на Просвещението до края на XX век.

И все пак подходът на автора не е нито исторически, нито сравнителен, нито догматичен. В хода на изложението читателят може да намери едно обосновано, специализирано и професионално обяснение на юридическата роля на понятието за правото в субективен смисъл и на намиращата се в неговото ядро всепоглъщаща идея за свободата.

Подобни книги