Сборник съдебна практика. Тълкувателни решения на ВКС на Р България с особените мнения към тях. Част II. Особена

Сборник съдебна практика. Тълкувателни решения на ВКС на Р България с особените мнения към тях. Част II. Особена

Категория:

22.50 лв.

Сборникът съдържа съдебна практика по граждански и търговски дела – тълкувателните решения на Върховния касационен съд на Република България, с особените мнения към тях, приети през периода 2008-2018 г.

Подобни книги