Sale!
,

Съдебна практика по Наказателен кодекс. Том I

18.00 лв.

  • Разширено издание.
  • Сборникът включва 290 съдебни практики по чл. 1-30 (и следващи) от Наказателния кодекс, включително и голям брой определения, тълкувателни решения и постановления.
  • Освен подробното съдържание, за удобство на читателя, издателството помества и удобен Указател на съдебните практики по членове, както и Списък на използваните съкращения.
  • Настоящият Сборник е извлечение от компютърна информационна система “Норма”.