Производството по чл. 51 ЗН. Процесуални предизвикателства и проблеми

Производството по чл. 51 ЗН. Процесуални предизвикателства и проблеми

15.00 лв.

Икономическите и социални промени през последните години доведоха до множество нередовно или въобще необслужвани кредити от кредитополучателите или техните наследници. Това генерира значително увеличение на искания на кредиторите по чл. 51 ЗН спрямо наследниците на починалите кредитополучатели, като практиката на съдилищата по тези дела е твърде многообразна.

Подобни книги