Президентската институция през мандатите на президента Желю Желев (1990–1997 г.)

Президентската институция през мандатите на президента Желю Желев (1990–1997 г.)

Категория:

27.00 лв.

Основна цел на тази книга е да представи детайлна картина и анализ на президентската институция през мандатите на Желю Желев, на нейното възникване и утвърждаване в Република България и на конституционното положение на държавния глава.

Разгледан е приносът на д-р Желев за осъществяването на мирен преход от рухването на тоталитарната държава към изграждане на демократични институции и механизми. Разкрити са сложните взаимоотношения на президента Желев с изпълнителната власт и особено с правителството на Филип Димитров. В сферата на външната политика акцентът пада върху признаването на Република Македония под тогавашното ѝ конституционно име, а през призмата на стенограмите от Консултативния съвет за национална сигурност, възглавяван от държавния глава, са показани началните стъпки в участието на България в инициативи на НАТО по пътя към пълноправното ѝ членство. Най-накрая голямо внимание се отделя на позабравените „Първични избори“, които водят до края на политическата кариера на Ж. Желев.

От дистанцията на времето следва да оценим, че в период, в който няма обществено-политически консенсус, първият демократично избран президент използва максимално правомощията си, за да следва България курс към НАТО и интегриране в европейската общност.

За автора:

Асен И. Тютюнджиев е магистър по „право“ от СУ „Св. Климент Охридски“, както и магистър по „Политология, дипломация и национална сигурност“ от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, където придобива и образователна и научна степен „доктор“ по политология. Сред интересите на автора са тоталитарните режими през XX век и техният крах, конституционноправната уредба и политическите процеси в България и страните от Източна Европа след 1989 г., националната сигурност през призмата на теоретичните и практико-приложни гледни точки.

Подобни книги