Президентът в българския конституционен модел

Президентът в българския конституционен модел

11.52 лв.

  • Книгата разглежда президентската институция отвъд традиционното описание и статичното разглеждане на нейните функции и правомощия. Ударението е поставено върху динамичната характеристика на компетентността на държавния глава и функционалните особености на взаимоотношенията му с другите висши държавни институции. Анализирани са отношенията „президент – Народно събрание“, „президент – Министерски съвет“ и „президент – съдебна власт – Конституционен съд“. В съпоставка със световната конституционна практика са разгледани въпросите за президентския мандат, избора на президент и длъжността на вицепрезидента. Отделено е внимание на структурата и задачите на президентския екип.

Подобни книги