Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право – 2018. Том I

Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право – 2018. Том I

Категория:

23.85 лв.

От гледна точка на чл. 52 ЗЗД обаче е справедливо и други лица, извън най-близкия семеен и родствен кръг, да могат да получат обезщетение за неимуществени вреди, ако са създали с починалия постоянна, трайна и дълбока емоционална връзка, заради съдържанието на която търпят морални болки и страдания от смъртта му, сравними по интензитет и продължителност с болките и страданията на най-близките.

Тълкувателно решение № 1/21.06.2018 г. по тълк.д. № 1/2016 г. на ВКС, ОСНГТК

Подобни книги