Правото на Европейския съюз по осигуряване на безопасност и здраве при работа

Правото на Европейския съюз по осигуряване на безопасност и здраве при работа

Категория:

32.40 лв.

Тази книга предлага изчерпателно знание за правото на Европейския съюз по осигуряване на безопасна и здравословна работна среда.

Изданието включва:

–       основните директиви на Европейския съюз в областта на здравословните и безопасните условия на труд;

–       нормативните актове на България, свързани с транспонирането на директивите в българското законодателство;

–       приложни коментари, разяснения и препоръки по прилагането на нормативната уредба.

Подобно издание се прави за първи път у нас. Предназначението му е да подпомогне усвояването на правните норми и изисквания и да допринесе за по-добро социално сътрудничество в дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Книгата представя отговорностите, правата и задълженията на работодатели, работници и служители по спазването на правната уредба и ще бъде полезно за всички предприятия и ведомства.

Авторите на коментарите саОгнян Атанасов и Васка Семерджиева – Даракчиева – изявени специалисти, преки участници в подготовката на нормативната уредба в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

Подобни книги