Право и власт. Oт неограничената държава до постмодерното върховенство на правата

Право и власт. Oт неограничената държава до постмодерното върховенство на правата

Категория:

19.80 лв.

Симеон Гройсман разглежда въпросите, свързани с правото и властта – от неограничената държава до постмодерното върховенство на правата

Да имам власт върху някого означава да мога едностранно да определям неговото поведение. В такава светлина виждаме правото и властта да вървят ръка за ръка − то изисква и се нуждае от подчинение, за да е ефективен ред, а тя използва неговите механизми, за да усили въздействието си, давайки не само индивидуални, но и общи заповеди. Идеята, че властта може да използва правото, а то по дефиниция е нейно творение, носи със себе си страха от неограничен произвол, облечен във формите на правното регулиране. Философията на правото последователно спори, как властта да бъде ограничена от законите, а те – дадени в ръцете на правилната власт.

Подобни книги