Правна действителност и правен ред

Правна действителност и правен ред

Категория:

18.00 лв.

“Истинската демокрация се постига чрез спазването на правните норми, а не чрез формалното прогласяване на основни права и свободи, плурализъм, парламентаризъм и др. понятия, някои от които нямат нищо общо със самото право.”

проф. д.ю.н. Димитър Радев

Подобни книги