Sale!
,

Правилно деклариране на данни съгласно Наредба № Н-13 – практическо ръководство

29.43 лв.

Всички срокове, данъчни декларации, текстове и актуални указания на НАП в новото ръководство на Красимира Гергева и Аспасия Петкова

В допълнение, в книгата ще получите решения на интересни казуси от практиката на колеги и експерти в счетоводството.

Случвало ли Ви се е да подадете декларация обр. 1 със сгрешено ЕГН? Този казус, както и други, имат своето решение. А какво е то? – Ще откриете в най-новото ръководство на РС Издателство Бизнес и Консултации.

Какво да очаквате от съдържанието на ръководството:

 • Пълен текст на Наредба Н-13 + приложенията към нея (таблиците с указания за попълването им)
 • Актуални указания на НАП за попълване на декларациите
 • Практически съвети от експерти във връзка с:
  -корекции;
  -срокове за подаване;
  -особености при всяка декларация и т.н.
 • Готови решения на интересни казуси на Ваши колеги, сред които:
  -Подаване на декларация обр. 1 и декларация обр. 6 за лице на граждански договор;
  -Заличаване на декларация обр. 1 при сгрешено ЕГН;
  -Санкции при неподадени в срок декларация обр. 1 и 6;
  -Възнаграждение за служител, назначен с договор по чл. 114, който ще работи само през почивните дни;
  -Здравни осигуровки при бременност;
  -Осигуряване на съпруг на СОЛ;
  -Осигуровки и декларации за съпруг/а на СОЛ;
  -Декларация образец 1 при изплатено обезщетение по чл. 224 от КТ;
  -Регистриран трудов договор и недекларирани осигуровки;
  -Граждански договор и декларации обр. 1 и 6;
  -Корекция на декларация обр. 1 заради болнични;
  -Авансово плащане на осигуровки;
  -Декларация образец 1 за пенсиониращо се СОЛ;
  -Счетоводител на граждански договор;
  -Неподадени декларации образец 1 и 6;
  -Корекция на погрешно подавана декларация обр. 1 преди съставяне на ГФО;
  -Надвнесени месечни осигурителни вноски;
  -Подаване на Декларации 1 и 6 за работници, чиито болнични листове за пуснати на проверка;
  -Промяна на длъжност в течение на месеца и декларация образец 1;
  -Неизплатено обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ и неподадена декларация обр. 1;
  – Декларация образец №1 при договор за допълнителен труд;
  -Неплатен отпуск за бременност и раждане и подаване на декларация обр. 1;
  -Корекции на декларации 1 и 6 за починало лице;
  -Декларация за регистрация на СОЛ към НАП при промяна на управител на ООД;
  -Корекция на декларация обр. 1 за отминал период;
  -Санкции при неподадена в срок декларация обр. 1;
  -Нова регистрация като СОЛ при започване на дейност на второ ЕООД;
  -Подаване на декларации обр. 1 и 6 за СОЛ и лице на ГД;
  – Болничен, започващ от дата, на която служителят е бил на работа;
  -Служител в изчакване на ТЕЛК комисия;
  -Коригиране вид на осигуряване, за да се ползва обезщетение за отглеждане на дете до 2 г.;
  -Осигуряване на СОЛ със свободна професия – пенсионер;
  -ЗО на зем. производител пенсионер;
  -Попълване на годишна декларация образец 6 при отрицателна разлика между деклариран облагаем доход и осигурителен доход, върху който са правени осигурителни вноски;
  -Осигуряване по време на криза;
  -Подаване на декларация образец 1 и 6 и плащане на осигуровки след вливане на ООД в АД;
  -Промяна в кода на подаване на осигуровките на работниците на декларация обр. 6;
  -Коригиране на декларация 6 при попълнен ДОД в клетка 17;
  -Надвнесени месечни осигурителни вноски;
  -Годишна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ;
  -Давност на стари осигуровки;
  -Код 99 в Декларация обр. 1 за международни шофьори;
  -Декларации образец 1 и 6 за шофьори в Австрия с отказано Удостоверение А1.
 • Разяснения с примери при попълването на различните варианти за различните категории лица:
  -по трудови правоотношения;
  -СОЛ;
  -граждански договори;
  -категории труд;
  -при СИРВ;
  -за отминал период и т.н.

Случвало ли Ви се е да подадете декларация обр. 1 със сгрешено ЕГН? Този казус, както и други, имат своето решение. А какво е то? – Ще откриете в най-новото ръководство на РС Издателство Бизнес и Консултации.

Какво да очаквате от съдържанието на ръководството:

 • Пълен текст на Наредба Н-13 + приложенията към нея (таблиците с указания за попълването им)
 • Актуални указания на НАП за попълване на декларациите
 • Практически съвети от експерти във връзка с:
  -корекции;
  -срокове за подаване;
  -особености при всяка декларация и т.н.
 • Готови решения на интересни казуси на Ваши колеги, сред които:
  -Подаване на декларация обр. 1 и декларация обр. 6 за лице на граждански договор;
  -Заличаване на декларация обр. 1 при сгрешено ЕГН;
  -Санкции при неподадени в срок декларация обр. 1 и 6;
  -Възнаграждение за служител, назначен с договор по чл. 114, който ще работи само през почивните дни;
  -Здравни осигуровки при бременност;
  -Осигуряване на съпруг на СОЛ;
  -Осигуровки и декларации за съпруг/а на СОЛ;
  -Декларация образец 1 при изплатено обезщетение по чл. 224 от КТ;
  -Регистриран трудов договор и недекларирани осигуровки;
  -Граждански договор и декларации обр. 1 и 6;
  -Корекция на декларация обр. 1 заради болнични;
  -Авансово плащане на осигуровки;
  -Декларация образец 1 за пенсиониращо се СОЛ;
  -Счетоводител на граждански договор;
  -Неподадени декларации образец 1 и 6;
  -Корекция на погрешно подавана декларация обр. 1 преди съставяне на ГФО;
  -Надвнесени месечни осигурителни вноски;
  -Подаване на Декларации 1 и 6 за работници, чиито болнични листове за пуснати на проверка;
  -Промяна на длъжност в течение на месеца и декларация образец 1;
  -Неизплатено обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ и неподадена декларация обр. 1;
  – Декларация образец №1 при договор за допълнителен труд;
  -Неплатен отпуск за бременност и раждане и подаване на декларация обр. 1;
  -Корекции на декларации 1 и 6 за починало лице;
  -Декларация за регистрация на СОЛ към НАП при промяна на управител на ООД;
  -Корекция на декларация обр. 1 за отминал период;
  -Санкции при неподадена в срок декларация обр. 1;
  -Нова регистрация като СОЛ при започване на дейност на второ ЕООД;
  -Подаване на декларации обр. 1 и 6 за СОЛ и лице на ГД;
  – Болничен, започващ от дата, на която служителят е бил на работа;
  -Служител в изчакване на ТЕЛК комисия;
  -Коригиране вид на осигуряване, за да се ползва обезщетение за отглеждане на дете до 2 г.;
  -Осигуряване на СОЛ със свободна професия – пенсионер;
  -ЗО на зем. производител пенсионер;
  -Попълване на годишна декларация образец 6 при отрицателна разлика между деклариран облагаем доход и осигурителен доход, върху който са правени осигурителни вноски;
  -Осигуряване по време на криза;
  -Подаване на декларация образец 1 и 6 и плащане на осигуровки след вливане на ООД в АД;
  -Промяна в кода на подаване на осигуровките на работниците на декларация обр. 6;
  -Коригиране на декларация 6 при попълнен ДОД в клетка 17;
  -Надвнесени месечни осигурителни вноски;
  -Годишна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ;
  -Давност на стари осигуровки;
  -Код 99 в Декларация обр. 1 за международни шофьори;
  -Декларации образец 1 и 6 за шофьори в Австрия с отказано Удостоверение А1.
 • Разяснения с примери при попълването на различните варианти за различните категории лица:
  -по трудови правоотношения;
  -СОЛ;
  -граждански договори;
  -категории труд;
  -при СИРВ;
  -за отминал период и т.н.

 

Brand

Аспасия Петкова Красимира Гергева