Обективно съединяване на искове

Обективно съединяване на искове

15.75 лв.

Обективно съединяване на искове – ново анализиране, преосмисляне и актуализиране на приетите теоретични постановки, засягащи този институт на гражданския процес

След първото издание на тази книга през 1999 г. бе приет нов ГПК през 2007 г. и процесуалната наука претърпя съществено развитие, което, от своя страна, доведе и до развитието и на съдебната практика. Изминатият път налага ново анализиране, преосмисляне и актуализиране на приетите за аксиоматични теоретични постановки, засягащи този широко практикуван институт на гражданския процес.

Подобни книги