Нови изследвания по история на реториката

Нови изследвания по история на реториката

20.70 лв.

 • Текстовете, които предлагаме на читателя, са произнесени в по-голямата си част по повод на ХVІ конференция на Международната асоциация по история на реториката, която се състоя между 24-28 юли 2007 г. в Страсбург.
  От съставителите Лоран Перно, Лилия Методиева
 • Съдържание:
  Първа част. Реторика и история
  1. Теоретически въпроси
  История на реториката в съвременна Европа – Марк Фюмароли
  Реторика на елементарните единици и реторика на вълновото движение – Сунг-Джи Йон
  Реторически аспекти на историческия дискурс – Донка Александрова
  Реторика на симулакрума: исторически аналогии – Андрей Рождественский
  Преводът като реторическо и граматическо упражнение – Франциско Чико Рико
  2. Гръко-римска античност
  Силата на речта в Горгиевата Възхвала на Елена – Нам-Дух Ким
  Да рисуваш или да пишеш речи? Платон, Алкидам и Изократ за логографията – Мари-Пиер Ноел
  Прозрачност и доверие в античната реторика и поетика – Харви Юнис
  Речта на трибуна Лициний Мацер пред плебеите (Салустий, Истории) – Мартин Шасиние
  Цицерон и софистите – Робърт Гейнс
  Цицерон като алегория: метаморфозирането на историческата личност в парадигма на римското красноречие – Габриела Морети
  Декламации и историография в IV в. сл. Хр. – Гуалтиеро Калболи
  Кръвосмешението в римските декламации – Бе Брейж
  Хармонията на знанието: от реторичния до музикалния модел – Флоранс Малом
  3. Нова и съвременна епоха
  История на руската реторика: източници, идеи, автори – Владимир И. Анушкин
  Военната реторика в Русия – ЧеславДалецкий
  Ораторът Анри III, един нов галски Херакъл – Клод ла Шарите
  Жан-Жак Русо и фигурите, приети буквално – Нанин Шарбонел
  Смесването на гражданското републиканство, изисканата култура и християнството в Лекциите по реторика и литература от Хю Блеър – Артър Уолцър
  Реториката срещу реториката: авангардният манифест – П. М. Мехтонен
  Втора част. Реторика и религия
  1. Проблематиката на религиозното слово
  Реториката на религията
  Лоран Перно Падение и възход на религията и на реториката – Луиджи Спина
  Речта, вярата и красотата: Гърция, Рим и средновековното християнство – Ален Мишел
  Оратори в черно: бенедиктинските монаси и възраждането на реториката в средновековен Оксфорт. – Мартин Камарго
  За китайската религиозна реторика – Ру-донг Чен
  Полезното, почтеното и сакралното: реторическите топоси
  и религиозната принуда – Майкъл Леф
  2. Начини на говорене за боговете и на боговете
  Боговете в творчеството на атическите оратори – Майкъл Едуардс
  Божествен съд – доказателствени средства – фигури на стила. Функция
  и стойност на клетвата в античната реторика – Манфред Краус
  „Свещеното слово” (hieros logos) като форма на религиозна реторика
  в Гръцката античност – Мина Тасева
  Влиянието на будистката легенда върху романа на Варлаам и Йоасаф:
  реторически и религиозни способи на убеждаване – Хеон Ким
  3. Реторически прочити на Библията
  Реториката на св. Павел и терминологията от Кумран – Марк Филоненко
  Защо Трактат по библейска реторика! – Ролан Мейне
  Реторическа подредба (dispositio) в Коринтяни, 11, 2-16 и въпросът
  за булото – Славомир Торбус
  Един реторически поглед върху ораторството и аргументацията
  в Книга на Йов – Величко Руменчев
  Библейското красноречие (elocutio) в Англия от XVII век – Лоурънс Грийн
  4. Теория и практика на проповедите
  Значението на произнасянето (pronuntiatio) в Църковната реторика (1576)
  на монаха Луис де Гранада – Алфонсо Мартин Хименес
  Напредъкът на Бънян и застоят на Гленвил: разказ и стазис в английската
  религиозна реч от късните години на XVII век – Джамийла Лейрс
  „Неподходяща тема”: религията и красноречието през Новото време
  в Британия – Дон Пол Абът
  Омилетика и реторика: проповедното учение на Херман Херинг – Грегор Каливода
  5. Религията и политическото слово
  „Теология на освобождението” и нейните традиции в Полша: Църквата, политиката и реториката през 1981-1989 г – Якоб Личански
  Държавата църква в огледалото на парламентарната реторика- Лилия Методиева

Подобни книги