Най-важното за Правото на ЕС. Наръчник. Требник

Най-важното за Правото на ЕС. Наръчник. Требник

13.50 лв.

Водещият специалист по Право на Европейския съюз  чл.-кор. на БАН, проф. д. ю. н. Атанас Семов, Носител на Катедра “Жан Моне” на ЕС, съумява да синтезира в 160 стр. над 4 000 стр. трудове и да представи кратко и максимално разбираемо всички най-важни теоретични въпроси на Правото на ЕС:
  • логистиката на европейската интеграция,
  • основните особености и принципи на ес и неговата правна система,
  • институционната система на ЕС
  • източниците на Правото на ЕС,
  • принципите на прилагането му,
  • приложното му поле
  • практическите възможности на националния юрист,
  • включително по защита на основните права в ЕС,
  • както и съдебната система на ЕС и основните производства пред Съда на ЕС.

Изданието е снабдено с богата съдебна практика и богата справка на литературата по Право на ЕС и е придружено от отделни издания с акценти – резюме в 32 стр.(“Требник”) и супер резюме (само постулати и дефиниции) в 4 стр.

Комплектът е изключително полезен за всички студенти по “Право”, “Международни отношения”, “Публична администрация”, “Европеистика” и всички специалности, в които се изучава европейската интеграция.
Несъмнено полезен и за практикуващите юристи, а дори и за гражданите, които искат да разберат как могат да защитават правата си в държавата членка на Европейския съюз.

Подобни книги