Международният трансфер на административни модели и инструменти: възможности, ограничения и рискове. Доклади от Първа международна конференция по публична администрация София, СУ “Св. Климент Охридски”

Международният трансфер на административни модели и инструменти: възможности, ограничения и рискове. Доклади от Първа международна конференция по публична администрация София, СУ “Св. Климент Охридски”

18.00 лв.

Подобни книги