Механизми за наблюдение на изпълнението на международни договори в областта на правата на човека

Механизми за наблюдение на изпълнението на международни договори в областта на правата на човека

16.20 лв.

Книгата е първи всестранен опит в българската правна литература за изясняване на механизмите за наблюдение на изпълнението на международни договори в областта на правата на човека, които установяват защита на широк набор от права на човека.

Авторът е дългогодишен преподавател по международно право и международни отношения (право на ЕС) в департамент „Право“ на НБУ с интереси към международното право и правото на ЕС.

Подобни книги